Útvonal: törzskönyv » pumi standard története » MEOE-FCI pumi standardok »
M E O E - F C I  P U M I  S T A N D A R D O K

Frissítve: 2009-12-21

Pumi törzskönyv története
Pumi standard története
     - MEOE-FCI pumi standardok
     - MKT pumi standardok
Pumi tenyészetek
Kutyanévtár


A pumi sporttenyésztésének kialakulása kapcsán több bizonytalan momentum is akad, amelyek különböző publikációkban ellentmondanak egymásnak. Az egyik ilyen tévedés a pumi első FCI standardjához kapcsolódik. Külön szeretnénk tehát felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az idő múlásával helytelenül alakult ki az az elképzelés, hogy az Abonyi-Anghi-Müller féle tudományos pumi standardot az FCI 1936-ban hivatalos standardként elfogadta. A történelmi igazsághoz hozzátartozik, hogy a szóban forgó standard soha nem vált FCI pumi standarddá!


"A kutya"
Ilosvai Lajos Károly
1928


"Magyar nemzeti kutyafajták fajtajellegeinek leírása"
Magyar, német, angol és francia nyelvű.
MEOE kiadvány, 1936.


Nemzetközi kutya enciklopédia
Megjelent 1975-ben FCI kiadásában francia nyelven. Magyarul 1976-ban jelent meg.
Sajnálatos módon ebben a kiadásban a pumi szőrszínére vonatkozó részben  "A tarkásság nem megengedett" helyett helytelenül "A tarkásság megengedett" szöveg került be.
MEOE kiadvány, 1985.


Tájékoztatásul közöljük, hogy az FCI bármilyen kutyafajta standardját kizárólag a négy hivatalos nyelve (angol, német, spanyol, francia) valamelyikén fogadja el és hagyja jóvá. Magyar fajta kutyák esetében ez a nyelv a német nyelv volt. Az FCI Pumi standard néhány helyen eltér az eredeti anyaországi, magyar nyelvén íródott Pumi standardtól, ugyanakkor lényeges eltéréseket és  hibákat nem tartalmaz!

   

(a)
Az első, az FCI által 1936-ban elfogadott Puli (55/a) és Pumi (56/a) standard eredeti magyarországi szövege
(A MEOE 1924-ben fogadta el a MEOE Komondor Egylet összeállítású standardot.)

A Kutya, 1928.

(*)
MEOE kiadvány, 1936

(b)
A II. világháború után, az FCI által 1966-ban elfogadott Pumi (56/b) standard eredeti magyarországi szövege
(A MEOE által 1960-ban elfogadott, dr. Ócsag Imre összeállítású standard.)

Nemzetközi kutya enciklopédia

(*)
Az 1985-ös MEOE kiadvány

(c)

Az FCI által 2000 április 6-án elfogadott Pumi (56/c) standard eredeti magyarországi szövege
(A MEOE-ben 1999. decemberében elfogadott Länger György&Tamara összeállítású standard. Piros színnel az eredeti magyarországi MEOE standardnak az FCI standardtól való eltéréseit jelöltük meg. A MEOE-ben megerősítve és ratifikálva 2001. február 24-én.)
  

EREDETE: Magyarország

FELHASZNÁLÁSA: Terelő pásztorterrier. Kiválóan alkalmas a nagyobb állatok terelésére is. Jó szimatú. Dúvad és rágcsáló irtására igen bevált. Házőrzésre - jelző kutyaként - kiválóan alkalmas. A luxustartást is jól bírja. Nagy mozgásigényű, kitűnő kísérő és sport kutya.

FCI-BESOROLÁS: I. fajtacsoport. Őrző és terelőkutyák. Juhász és pásztor kutyák (a svájci havasi kutyák kivételével)
1. szekció. Juhászkutyák.
Munkavizsgára nem kötelezett fajta.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A XVII-XVIII. században Magyarországon alakult ki az ősi puli, valamint az országba bekerült német és francia terrier jellegű terelő és kísérő ebek kereszteződése folytán. A XX. század eleje óta önálló kutyafajtaként jegyzik.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Közepesnél kisebb méretű, nagyon élénk vérmérsékletű, bohókás megjelenésű, terrier jellegű pásztorkutya. A terrier jelleget leghatározottabban feje mutatja: arcorri része megnyúlt, füle felálló, melynek felső egyharmada előre bicsaklik. Törzse és a végtagok oldalról négyzetes formát mutatnak. Nyaktartása a közepesnél magasabb, állandóan figyelő jellegű. Szőrzete középhosszú, göndör vagy hullámos, tincsekbe rendeződő. Több színben előfordul, de mindig egyöntetű kell hogy legyen.

FONTOS TESTMÉRETEK ÉS ARÁNYOK:

Törzshossz/marmagasság =1/1
Mellkasmélység/marmagasság =45-50/100
Mellszélesség/marmagasság 30-33/100

Nyak hossza megegyezik a fej hosszával, és a marmagasság 45 %-át teszi ki.
Az orr hossza a fejhossz 45-50 %-a.

VISELKEDÉS ÉS JELLEM (WESEN): Nyughatatlan vérmérsékletű, nagy munkakedvvel megáldott, rendkívül élénk terelő eb. Vakmerően bátor, az idegenekkel szemben bizalmatlan. Értelmessége, élénksége, véleményalkotó és -nyilvánító képessége, rámenős természete miatt mindig és mindenhol magára vonja a figyelmet. Elég hangos fajta. Egész megjelenése tettrekészséget és hatalmas temperamentumot sugároz. Állása, figyelő helyzete mindig tevékenykedő testtartást mutat. Félénkség vagy flegma viselkedés - fajtaidegen tulajdonság.

FEJ: Megnyúlt, viszonylag keskeny. Alakjára a megnyúlt arcorri rész nyomja rá a bélyegét.
AGYKOPONYA:
A fejtető közepesen széles és domború. A homlok hosszú, kevésbé domborodó, oldalról lapos. A szemboltívek mérsékelten fejlettek.
Stop: A stop alig érzékelhető. A homlok síkja a szemboltívek között szinte egyenes vonalban folytatódik az orrhátra.
ARCKOPONYA:
Orrtükör: keskeny, egyenes metszésű, valamennyi színváltozatnál fekete.
Arcorri rész: Az orrhát egyenes. Az arcorri rész megnyúlt és elkeskenyedő de nem elhegyesedő
Ajkak: Feszesen simulnak a fogsorhoz, sötéten pigmentáltak.
Álkapocs/fogazat: Az állkapocs erős. Fogazata szabályos, ollós záródású, teljes. Fogai fejlettek, erősek, fehérek.
Pofa: Jól izmolt. 
Szemek: Közepes nagyságúak, ovális alakúak, kissé ferde metszésűek, élénk, értelmes kifejezésűek, sötétbarna színűek, közepes távolságra helyezkednek el egymástól. A szemhéjszél feszesen zárt, jól pigmentált.
Fülek: Magasan tűzöttek, felállóak. A fül csúcsa felső harmadában határozottan előre és kissé oldalt bicsaklik. Közepes méretűek, arányosak, formája fordított V-alakú. Fülmozgása élénk.

NYAK: Középhosszú, kissé ívelt, jól izmolt; a közepesnél magasabb illesztésű; a vízszintessel 55 fokot zár be. A nyak bőre feszes, ránctalan.

TEST: A törzs hossza azonos a marmagassággal - négyzetes felépítésű. Csontozata finom és szikár. Izomzata jól fejlett, nem terjedelmes, különösen feszes és szívós. Arányos, harmonikus megjelenés mellett rendkívül szikár fajta.
Hátvonal: Egyenes.
Mar: Határozottan kiemelkedik, hosszú és hátrafelé lejt.
Hát: Rövid, egyenes és feszes.
Ágyék: Rövid, feszes kötésű és szintén egyenes.
Far: Rövid, enyhén csapott, közepesen széles.
Mellkas: Szügye egyenes síkú, nem domborodó, nem széles, inkább mély. Mellkasa nem dongás, inkább lapos. Mellkasa mély és hosszú, jó íveltség esetén a könyök magasságáig ér.
Has: Feszes, hátrafelé felhúzott.
Alsó vonal: Kifejezetten előremélyülő.

FAROK: Magasan tűzött, határozottan felfelé indul és a far fölött élére állított kör alakot képezve a kereszttájékra kunkorodik. A farok koronaszőrzete 7-12 cm hosszú, szálkás jellegű, dús, szerteálló, kevés aljszőrzetet tartalmaz. A kurta farok és a farok csonkítás nem megengedett.

VÉGTAGOK:
ELÜLSŐ VÉGTAGOK:
Az elülső végtagok a szügy síkjából kiindulva függőlegesen támasztják alá a törzset. A két végtag oszlopos, párhuzamos, nem túl széles állású.
Váll: A lapocka hosszú és meredek. Dőlésszöge a vízszinteshez viszonyítva 55 fok. A vállbúbok a szügy síkjából nem domborodnak ki.
Felkar: Rövid, jól izmolt. A lapocka és a felkar által bezárt szög 100 fok.
Könyök: Szorosan a testhez záródó.
Alkar: Hosszú, szikár.
Elülső lábközép: Meredek.
Elülső mancsok: Szorosan zártak, boltozatosak - macskamancsok. A talppárna rugalmas. A karmok erősek, feketék vagy palaszürkék.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK:
A hátulsó végtagok nagyon erősek. Oldalról nézve hátraállítottak. Hátulról nézve a végtagok párhuzamosak, egyenesek, nem túl szűk és nem túl széles állásúak.
Comb: Izmos és hosszú.
Térd: Az elülső végtag könyökével egy vonalban helyezkedik el.
Lábszár: Izmos, hosszú.
Csánk: A csánk szikár és élesen kirajzolódik. A csánkszögellés 135 fokos.
Hátulsó lábközép: Rövid, meredek, szikár.
Hátulsó mancsok: Az elülsőkkel azonosak. Fattyúujjak nem kívánatosak, eltávolítandók.

MOZGÁS: Igen élénk, temperamentumos. Lépése rövid, nagy energiájú, mozgása "pattogó", dinamikus. Hetykén, büszkén jár. Ügetése könnyed, harmonikus; hátulsó végtagjait pontosan a mellsők nyomába helyezi. Vágtája - böködő szökdécselés, nagyon gyors és fordulatos.

BŐR: Ránctalan, feszes, erősen pigmentált. A szabad bőrfelületek palaszürkék vagy feketék.

SZŐRZET:
A szőrzet tincseket képező göndör vagy hullámos, sohasem sima és sohasem zsinóros. Átlagban 4-7 cm hosszú, kisebb-nagyobb tincsekbe rendeződő, rugalmas, bozontos és sűrű. Erőteljes de nem durva felszőrökből és puha aljszőrökből tevődik össze.
A füleken dús, szerteálló, szálkás koronaszőr van. A szem és az arcorri rész szabadon kivehető. A szőrzet kívánatos felkészítési formája a kézi trimmelés. A fejen és a végtagokon ollóval történő igazítások megengedettek. A teljes szőrzet nyírása nem kívánatos.

SZŐRSZÍN:
- A szürke különböző árnyalatai (születéskor általában fekete, idővel kiszürkülő).
- Fekete.
- Fakó: vörös, sárga, krém alapszínek a pofa, a fül, a gerinc és a farok mentén fekete vagy szürke árnyékoltsággal (gold-sable vagy "kiszürkült" gold-sable).

A szőrszín fedett, egyöntetű legyen. A fekete vagy sötétebb szürke árnyékoltság a feketén született szürke és a fakó (gold-sable) szőrszín velejárója, megengedett.

5 cm-nél kisebb átmérőjű fehér mellfolt és a lábujjakon fehér tűzés nem hiba.

- Fehér.

NAGYSÁG ÉS SÚLY: 

Marmagasság:
Kanok: ideális méret 43-45 cm., a megengedett mérettartomány 41-47 cm.
Szukák: ideális méret 40-42 cm., a megengedett mérettartomány 38-44 cm.

Testsúly:
Kanok: 10-15 kg, ideális testsúly 12-13 kg.
Szukák: 8-13 kg, ideális testsúly 10-11 kg.

HIBÁK: Az előbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, a hiba minősítésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

KIZÁRÓ HIBÁK:
- Kerek, puliszerű fej. A fej 40 %-ánál rövidebb arcorri rész.
- Erős, kifejezett stop.
- Kettőnél több P1-es és minden más fog hiánya.
- Előre- és 2 mm-nél nagyobb hátraharapás, keresztharapás.
- Egyenesen felálló, tövéből lógó vagy felemás fülek.
- Rövid, sima szőrzet. Hosszú, erőteljesen nemezesedő vagy nyílt szerkezetű szőrzet.
- Színhibák. Csokoládészínű vagy tarka szőrzet, valamint bármilyen folyamatos, erősen elkülönülő színrajzolat (például cserszínű jegyek, nyergesség).
- A standardban rögzített előírástól eltérő méret.

UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS: A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, jól tapintható, normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.

(*)
A 2000. évi FCI Pumi (56/c) standard
  

Német nyelvről fordította: Weit Péter, 2000. szeptember

EREDETE: Magyarország

AZ ÉRVÉNYES EREDETI STANDARD KÖZZÉTÉTELÉNEK IDEJE: 2000. IV. 6.

FELHASZNÁLÁSA: Terelő pásztorterrier. Kiválóan alkalmas a nagyobb állatok terelésére is. Jó szimatú. Dúvad és rágcsáló irtására igen bevált. Házőrzésre - jelző kutyaként - kiválóan alkalmas. A luxustartást is jól bírja. Nagy mozgásigényű, kitűnő kísérő- és sportkutya.

FCI-BESOROLÁS:
I. fajtacsoport Őrző és terelőkutyák Juhász és pásztor kutyák (a svájci havasi kutyák kivételével)
1. szekció Juhászkutyák.
Munkavizsgára nem kötelezett fajta.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A XVII-XVIII. században Magyarországon alakult ki az ősi puli, valamint az országba bekerült német és francia terrier jellegű terelő ebek kereszteződése folytán. A XX. század eleje óta önálló kutyafajtaként jegyzik.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Középnagy testű, nagyon élénk vérmérsékletű, bohókás megjelenésű, terrier jellegű pásztorkutya. A terrier jelleget leghatározottabban feje mutatja: arcorri része megnyúlt, füle felálló, melynek felső egyharmada előre bicsaklik. Törzse és a végtagok oldalról négyzetes formát mutatnak. Nyaktartása a közepesnél magasabb, állandóan figyelő jellegű. Szőrzete középhosszú, göndör vagy hullámos, tincsekbe rendeződő. Több színben előfordul, de mindig egyöntetű kell hogy legyen.

FONTOS TESTMÉRETEK:
- A törzshossz megegyezik a marmagassággal.
- A mellkasmélység valamivel kevesebb, mint a marmagasság fele.
- A fang hossza valamivel kisebb, mint a fejhossz fele.
- A nyak hossza megegyezik a fej hosszával, és a marmagasság 45 %-át teszi ki.

VISELKEDÉS ÉS JELLEM (WESEN): Nyughatatlan vérmérsékletű, nagy munkakedvvel megáldott, rendkívül élénk terelő eb. Vakmerően bátor, az idegenekkel szemben bizalmatlan. Értelmessége, élénksége, véleményalkotó és -nyilvánító képessége, rámenős természete miatt mindig és mindenhol magára vonja a figyelmet. Elég hangos fajta. Egész megjelenése tettre-készséget és hatalmas temperamentumot sugároz. Állása, figyelő helyzete mindig tevékenykedő testtartást mutat. Félénkség vagy flegma viselkedés - fajtaidegen tulajdonság.

FEJ: Megnyúlt, viszonylag keskeny. Alakjára a megnyúlt arcorri rész nyomja rá a bélyegét.

AGYKOPONYA:
Koponya: A fejtető közepesen széles és domború. A homlok hosszú, kevésbé domborodó, oldalról lapos. A szemboltívek mérsékelten fejlettek.
Stop: A stopvonal alig érzékelhető. A homlok síkja a szemboltívek között szinte egyenes vonalban folytatódik az orrhátra.

ARCKOPONYA:
Orrtükör: keskeny, egyenes metszésű, valamennyi színváltozatnál fekete.
Fang: Az orrhát egyenes. Az arcorri rész megnyúlt és elkeskenyedő de nem hegyes.
Ajkak: Feszesen simulnak a fogsorhoz, sötéten pigmentáltak.
Állkapocs/fogazat: Az állkapocs erős. Fogazata szabályos, ollós záródású, teljes. Fogai fejlettek, erősek, fehérek.
Pofa: Jól izmolt. 
Szemek: Közepes nagyságúak, ovális alakúak, kissé ferde metszésűek, élénk, értelmes kifejezésűek, sötétbarna színűek, közepes távolságra helyezkednek el egymástól. A szemhéjszél feszesen zárt, jól pigmentált.
Fülek: Magasan tűzöttek, felállóak. A fül csúcsa felső harmadában határozottan előre és kissé oldalt bicsaklik. Közepes méretűek, arányosak, formájuk fordított V-alakú. Fülmozgása élénk.

NYAK: Középhosszú, kissé ívelt, jól izmolt; a közepesnél magasabb illesztésű; a vízszintessel 55 fokot zár be. A nyak bőre feszes, száraz, ránctalan.

TEST: A törzs hossza azonos a marmagassággal - négyzetes felépítésű. Csontozata finom és szikár. Izomzata jól fejlett, nem terjedelmes, különösen feszes és szívós. Arányos, harmonikus megjelenés mellett rendkívül szikár fajta.
Felső vonal: Egyenes.
Mar: Határozottan kiemelkedik, hosszú és hátrafelé lejt.
Hát: Rövid, egyenes és feszes.
Ágyék: Rövid, feszes kötésű és szintén egyenes.
Far: Rövid, enyhén csapott, közepesen széles.
Mellkas: Szügye egyenes síkú, nem domborodó, nem széles, inkább mély. Bordázata nem dongás, inkább lapos. Mellkasa mély és hosszú, jó íveltség esetén a könyök magasságáig húzódik.
Has: Feszes, hátrafelé felhúzott.
Alsó vonal: Kifejezetten előremélyülő.

FAROK: Magasan tűzött, határozottan felfelé indul és a far fölött élére állított kör alakot képezve a kereszttájékra kunkorodik. A farok koronaszőrzete 7-12 cm hosszú, szálkás jellegű, dús, szerteálló, kevés aljszőrzetet tartalmaz. A kurta farok és a farok csonkítás nem megengedett.

VÉGTAGOK:
ELÜLSŐ RÉSZ: Az elülső végtagok a szügy síkjából kiindulva függőlegesen támasztják alá a törzset. A két végtag oszlopos, párhuzamos, nem túl széles állású.
Váll: A lapocka hosszú és meredek. Dőlésszöge a vízszinteshez viszonyítva 55 fok. A vállbúbok a szügy síkjából nem domborodnak ki.
Felkar: Rövid, jól izmolt. A lapocka és a felkar által bezárt szög 100-110 fok.
Könyök: Szorosan a testhez záródó.
Alkar: Hosszú, szikár.
Elülső lábközép: Meredek.
Elülső mancsok: Szorosan zártak, boltozatosak - macskamancsok. A talppárna rugalmas. A karmok erősek, feketék vagy palaszürkék.

HÁTULSÓ RÉSZ: A hátulsó végtagok nagyon erősek. Oldalról nézve hátraállítottak. Hátulról nézve a végtagok párhuzamosak, egyenesek, nem túl szűk és nem túl széles állásúak.
Comb: Izmos és hosszú, hátraállított.
Térd: Az elülső végtag könyökével egy vonalban helyezkedik el.
Lábszár: Izmos, hosszú.
Csánk: A csánk szikár és élesen kirajzolódik. A csánkízület vízszintessel 45 fokos szöget zár be.
Hátulsó lábközép: Rövid, meredek, szikár.
Hátulsó mancsok: Az elülsőkkel azonosak. Fattyúujjak nem kívánatosak, eltávolítandók.

JÁRÁS: Igen élénk, temperamentumos. Lépése rövid, nagy energiájú, mozgása "pattogó", dinamikus. Hetykén, büszkén jár. Ügetése könnyed, harmonikus; hátulsó végtagjait pontosan a mellsők nyomába helyezi.

BŐR: Ránctalan, feszes, erősen pigmentált. A szabad bőrfelületek palaszürkék vagy feketék.

SZŐRZET

SZŐR: A szőrzet tincseket képező göndör vagy hullámos, sohasem sima és sohasem zsinóros. Átlagban 4-7 cm hosszú, kisebb-nagyobb tincsekbe rendeződő, rugalmas, bozontos és sűrű. Erőteljes de nem durva, szálkás jellegű felszőrökből és puha aljszőrökből tevődik össze. A füleken dús, szerteálló, szálkás koronaszőr van. A szem és az arcorri rész szabadon kivehető. A szőrzet kívánatos felkészítési formája a kézi trimmelés. A fejen és a végtagokon ollóval történő igazítások lehetségesek. A teljes szőrzet nyírása nem kívánatos.

SZÍN:
- A szürke különböző árnyalatai (születéskor általában fekete, idővel kiszürkül)
- Fekete
- Fakó, alapszínek: vörös, sárga, krémszín (fekete vagy szürke árnyalat és a kifejezett maszk kívánatos)

3 cm-nél kisebb átmérőjű fehér mellfolt és a lábujjakon fehér tűzés nem hiba.
A szőrszín mindig fedett, egyöntetű legyen.

- Fehér.

NAGYSÁG ÉS SÚLY:

Marmagasság:
Kanok: 41-47 cm, ideális nagyság: 43-45 cm.
Szukák: 38-44 cm, ideális nagyság: 40-42 cm.

Testsúly:
Kanok: 10-15 kg, ideális testsúly: 12-13 kg.
Szukák: 8-13 kg, ideális testsúly: 10-11 kg.

HIBÁK: Az előbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, a hiba minősítésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

KIZÁRÓ HIBÁK:
- Kerek, puliszerű fej. A fej 40 %-ánál rövidebb arcorri rész.
- Erős, kifejezett stop.
- Egy vagy több metszőfog, szemfog, a 2-4. premolar és az 1-2. molar hiánya; kettőnél több P1 hiánya; az M3 fogak nem számítanak. Előre- és hátraharapás, keresztharapás.
- Egyenesen felálló, tövéből lógó vagy felemás fülek.
- Csokoládészínű vagy tarka szőrzet, valamint bármilyen folyamatos, erősen elkülönülő folt (például cserszínű jegyek).
- Rövid, sima szőrzet. Hosszú, erőteljesen nemezesedő vagy nyílt, szerkezet nélküli szőrzet.
- A standardban rögzített előírástól eltérő méret.

UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS: A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, szemmel láthatólag normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.

 
webmaster