Útvonal: ki-kicsoda? » kinológusok » Dr. Anghi Csaba »
D R.  A N G H I  C S A B A
 

Anghi Csaba Geyza (Bp., 1901. okt. 22. - Bp., 1982. okt. 5.): agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1955). Gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon és a budapesti református főgimnáziumban végezte. Itt érettségizett 1919-ben. Ezután a Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémián tanult. 1922-ben a budapesti műegyetem mezőgazdasági szakán szerzett oklevelet. Tanulmányai befejeztével visszatért Mosonmagyaróvárra, ahol tanársegéd az Állattenyésztési Tanszéken, majd Bécsben és Lipcsében volt ösztöndíjas. 1933-ban a Fővárosi Állat- és Növénykerthez került. Itt az állategészségügytelep felügyelőjeként dolgozott. 1945 után ugyanitt osztályvezető volt, később, 1968-ig, nyugalomba vonulásáig mint az Állatkert főigazgatója működött.A budapesti tudományegyetem Természettudományi Karának Állattani Tanszékén is tartott előadásokat mint c. egyetemi tanár. Kutatásainak középpontjában az állattenyésztési zoológia, a domesztifikáció problémái és a tengerbiológia állt. Tagja volt az MTA Állattenyésztési és Állattani Bizottságának, elnöke a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának. 

Főbb munkái: A tej és kezelése (Bp., 1924); Az állattenyésztés általános elvei (Bp., 1925); A prémes állatok tenyésztése (Bp., 1932); A magyar pásztorkutyák és a külföldi rokonfajták (Bp., 1936); Nyúltenyésztés (Bp., 1954); Az Állatkert alapításának története (Bp., 1958); A Pálmaház, az Akvárium és a Terrárium (Pénzes Bethennel és Sulyok Máriával, Bp., 1959); Előadások az élővilág fejlődéséről (Bp., 1969); Az állatkerti kutatómunka eddigi eredményei (Bp., 1962); Zoo Budapest (Bp., 1962); Állatvilág az egyenlítőtől a sarkokig (Bp., 1971); Macskák, cicák (Bp., 1971); Állatkertről állatkertre (Bp., 1978). 

Irodalom: Biológiai műveltség (Beszélgetés Anghi Csabával, riporter Fodor Tamás, Nimród, 1981. 1. sz.); Pogány Ferenc: Anghi Csabára emlékezve (Magyar Nemzet, 1982. okt. 14.).


A Kutya, 1982/11.
   

webmaster