Útvonal: ki-kicsoda? » egyéb személyek » Lovassy Sándor »
L O V A S S Y  S Á N D O R
 

Alsó- és középfokú tanulmányait több városban végezte, felsőfokú oklevelet előbb a debreceni Országos Gazdasági Felsőbb Tanintézetben, majd Budapesten a Tudományegyetemen szerzett. Nagyrőcén (Gömör megye) polgári iskolai tanár volt, 1889-tõl a keszthelyi akadémián tanított. Több tárgyat is előadott, 1916-ban az intézmény vezetője lett, 1921-ben nyugdíjazták. Sokoldalú kutatómunkát végzett: õ telepítette a tündérrózsát a hévízi tóba, madártani megfigyeléseket végzett, több tanulmánya jelent meg a háziállatok származásával kapcsolatban, érdekelte a dísznövénykutatás, a gazdasági állattan is. 12 éven át a Keszthelyi Hírlap felelős szerkesztője volt. 1898-ban alakult meg a Balatoni Múzeum Egyesület, ennek elnöke 1941-ig Lovassy volt. Nagy érdemeket szerzett az intézmény megszervezésében, épületének létrehozásában. Élete utolsó éveit visszavonultan töltötte. Sírja Keszthelyen van, lakóházán emléktábla, a Balatoni Múzeum előtt mellszobra, Hévízen táblája van.

F.m.  Adatok Gömör megye madárfaunájához. Bp. 1882.; Magyar ország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik... Bp. 1927.; Az Ecsedi-láp és madárvilága fennállásának utolsó évtizedeiben. Bp. 1931.

Irod. Szinnyei; Gulyás; MÉL 2. 92. p.; Füzes Miklós: Dr. L. S. élete és munkássága. Georgikon 175. Szerk. Sági Károly. Bp. 1972. 130-136. p.

Arck. Georgikon 175. i.m. 130. p.

Forrás: http://www.dfmk.hu/zalaiak/lovassy.htm

    

webmaster