Útvonal: antikvárium » könyvek, könyvrészletek » A PUMI. Gondolatok a pumi fajtaleírásához »
L Ä N G E R  G Y  & T  -  " A  P U M I.  G O N D O L A T O K  A P U M I  F A J T A L E Í R Á S Á H O Z"  -  1 9 9 5
 

   

webmaster