Útvonal: antikvárium » folyóirat- és újságcikkek » A pumi és az egyik tenyésztő »
P E T R U S N É  H A R C S Á S  M Á R T A  -  A  P U M I  É S  A Z  E G Y I K  T E N Y É S Z T Ő  -  1 9 8 9
 


   

webmaster