Útvonal: antikvárium » folyóirat- és újságcikkek » A hosszúszőrű magyar pásztorkutyák szőrzetéről »
D R. A N G H I  C S A B A  -  A  H O S S Z Ú S Z Ő R Ű  M A G Y A R  P Á S Z T O R K U T Y Á K  S Z Ő R Z E T É R Ő L  -  1 9 7 0
 


   

webmaster