Útvonal: antikvárium » pumi-dosszié » pumitenyésztésünk helyzete »
P U M I T E N Y É S Z T É S Ü N K  H E L Y Z E T E
 
Rendelkezésünkre bocsátotta Tobak László (Nagykustyáni puli kennel) és a Hungária Puli Klub


   

webmaster