Útvonal: antikvárium » könyvek, könyvrészletek » A magyar nemzeti kutyafajták... »
I L O S V A I - H OL L Ó S S Y  L A J O S  -  " A  M A G Y A R  N E M Z E T I  K U T Y A F A J T Á K
F A J T A J E L L E G E I N E K  L E Í R Á S A "  -  1 9 3 6
 


   

webmaster