Útvonal: antikvárium » pumi-dosszié » tájékoztató a bírói-tenyésztői konzultációról »
T Á J É K O Z T A T Ó  A  B Í R Ó I - T E N Y É S Z T Ő I  K O N Z U L T Á C I Ó R Ó L
 
Rendelkezésünkre bocsátotta Mike Károlyné (Iharos-Fürge pumi kennel)


   

webmaster